Chứng chỉ quốc tế Solidworks có giá trị toàn thế giớiTổ chức thi liên tục với nhiều ưu đãi

Lịch thi chứng chỉ quốc tế Solidworks

  • Lệ phí thi (dành cho chứng chỉ CSWA; CSWP; CSWPA) :

– Đối với học viên tại Trung tâm Solidworks Thành Đô : Miễn phí

– Đối với người không phải học viên của Trung tâm:

+) Người đi làm : 1.500.000đ

+) Học sinh, sinh viên : 1.200.000đ

*Lưu ý : Thí sinh cần đăng ký trước tối thiểu 3 ngày để xác nhận thông tin và lịch thi cụ thể

Tháng 4

NGÀY THI

THỜI GIAN THI

ĐỊA ĐIỂM THI

Sáng

Chiều

14/04/2018

Thứ bảy

8h

13h

Trung tâm STDC

Đăng ký

29/04/2018

Chủ nhật

8h

13h

Trung tâm STDC

Đăng ký

Tháng 5

NGÀY THI

THỜI GIAN THI

ĐỊA ĐIỂM THI

Sáng

Chiều

13/05/2018

Chủ nhật

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

26/05/2018

Thứ bảy

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

Tháng 6

NGÀY THI

THỜI GIAN THI

ĐỊA ĐIỂM THI

Sáng

Chiều

16/06/2018

Thứ bảy

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

23/06/2018

Thứ bảy

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

Tháng 7

NGÀY THI

THỜI GIAN THI

ĐỊA ĐIỂM THI

Sáng

Chiều

14/07/2018

Thứ bảy

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

28/07/2018

Thứ bảy

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

Tháng 8

NGÀY THI

THỜI GIAN THI

ĐỊA ĐIỂM THI

Sáng

Chiều

12/08/2018

Chủ nhật

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

25/08/2018

Thứ bảy

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

Tháng 9

NGÀY THI

THỜI GIAN THI

ĐỊA ĐIỂM THI

Sáng

Chiều

15/09/2018

Thứ bảy

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

23/09/2018

Chủ nhật

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

Tháng 10

NGÀY THI

THỜI GIAN THI

ĐỊA ĐIỂM THI

Sáng

Chiều

13/10/2018

Thứ bảy

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

27/10/2018

Thứ bảy

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

Tháng 11

NGÀY THI

THỜI GIAN THI

ĐỊA ĐIỂM THI

Sáng

Chiều

17/11/2018

Thứ bảy

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

30/11/2018

Chủ nhật

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

Tháng 12

NGÀY THI

THỜI GIAN THI

ĐỊA ĐIỂM THI

Sáng

Chiều

15/12/2018

Thứ bảy

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký

23/12/2018

Chủ nhật

8h – 11h

13h – 16h

Trung tâm STDC

Đăng ký