KHÓA HỌC AUTOCAD

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AUTOCAD      AutoCAD là gì?      AutoCAD là phần mềm ứng dụng CAD để vẽ  bản vẽ kỹ thuật bằng vector 2D hay bề mặt 3D, được phát triển bởi tập đoàn Autodesk với phiên bản đầu tiên được phát hành vào cuối năm 1982, AutoCAD viết tắt của từ […]

MORE