KHÓA HỌC NX SIEMENS CƠ BẢN

Mục tiêu của chúng tôi   Đào tạo các bạn sử dụng các công cụ thiết kế trên phần mềm NX Đào tạo bám sát khả năng của người học, chỉ dẫn nhiệt tình với những bài học thực tế nhằm lôi cuốn người học Hướng dẫn vẽ 3D theo quy trình thiết kế thực tế. […]

MORE