VỀ CHÚNG TÔI

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ SOLIDWORKS THÀNH ĐÔ 1.Sứ mệnh Trung tâm Solidworks Thành Đô ra đời với sứ mệnh góp phần nâng tầm nguồn nhân lực kỹ thuật Việt Nam nói chung và khu vực miền Bắc nói riêng. Trung tâm giúp cho sinh viên cũng như những người đang làm việc trong […]

MORE