Nâng cao tốc độ và tính năng trong thiết kế công nghiệp với SOLIDWORKS

Carl Design AB là một nhà thiết kế công nghiệp hàng đầu Scandinavian, công ty giúp khách hàng phát triển và sản xuất hàng loạt sản phẩm sáng tạo và hấp dẫn. Chủ sở hữu và nhà thiết kế chính là Lead Designer Carl Öjerstam thành lập công ty sau vài năm làm nhà thiết kế tại IKEA; nơi làm công việc quản lý việc thực hiện công nghệ thiết kế công nghiệp máy tính, công cụ và kỹ thuật. Carl Design đã giành được nhiều giải thưởng thiết kế và phục vụ một danh sách khách hàng ấn tượng từ IKEA đến Tupperware to Vodafone. Kể từ khi thành lập công ty quan tâm sâu sắc việc thúc đẩy thiết kế công nghệ mới đê nâng cao trình độ và chất lượng cao mà Carl Design được biết đến. Cùng với đó là việc biết đến và sử dụng SOLIDWORKS bao gồm cả khách hàng của công ty, bao gồm cả IKEA và các nhà thầu phụ. Công ty cần một giải pháp mô hình hóa tự do cho phép nhiều hơn và nhanh chóng qua lại giữa các ý tưởng và sản xuất; vì vậy có thể tinh chỉnh thiết kế ý tưởng và xử lý sửa đổi các thiết kế hiệu quả.

Tạo ý tưởng mới lạ

Hầu như ngay lập tức Carl Design nhận ra lợi ích từ việc sử dụng phần mềm SOLIDWORKS Industrial Designer vì phần mềm mang lại sự dễ sử dụng, cung cấp mô hình dạng tự do hiệu suất nhanh,sản xuất bề mặt chất lượng cao. Các khả năng mô hình hóa đẩy và kéo mô hình phụ của SOLIDWORKS  Industrical Designer gần gũi như việc bạn có thể làm với đất sét trong một môi trường kỹ thuật số. Phần mềm SOLIDWOKS, bạn không cần phải suy ngĩ về cách xây dựng hình dạng và có tự do không bị ràng buộc để khám phá các ý tưởng mới và sáng tạo hơn. Và có thể mang các mô hình CAD hiện có vào SOLIDWORKS Industrical Designer như một tài liệu tham khảo và dễ dàng nhập bề mặt hình học vào phần mềm CAD SOLIDWORKS. Với hiệu suất được cải thiện này, có thể tạo các ý tưởng thiết kế công nghiệp nhanh hơn so với phần mềm tạo mẫu khác.

Thay đổi những thiết kế nhanh chóng, dễ ràng

Bởi vì phần mềm SOLIDWORKS Industrial Designer tốt hơn tích hợp với phần mềm SOLIDWORKS thiết kế cơ khí và bao gồm khả năng mô hình hóa tự do tham số, Carl Design có thể thay đổi thiết kế hiệu quả hơn và dễ dàng di chuyển qua lại giữa các dạng tự do và mẫu rắn nhằm mang lại lợi ích nhất với phần mềm SOLIDWORKS Industrial Designerlà khả năng qua laị giữa 1 ý tưởng và 1 sản phẩm thực tế. Với các ứng dụng bề mặt tự do khác, thay đổi thiết kế về cơ bản đòi hỏi phải xây lại hình học ngay từ đầu. Đây không phải là trường hợp với phần mềm SOLIDWORKS Industrial Designer mà có thể thay đổi thiêt kế trong 30 đến 60 phút sẽ mất nửa ngày để sử dụng gói bề mặt khác hoặc công cụ bề mặt trong phần mềm SOLIDWORKS CAD.

Thiết kế công nghiệp

Carl Design thực hiện dự án đầu tiên với SOLIDWORKS Industrial Designer là một thiết kế lại của một kết nối xe điện cho một khách hàng đó là phát triển các giải pháp sạc cho xe điện, chắc chắn sẽ phát triển kinh doanh trong tương lai gần. Mang thiết kế cơ  điện tạo ra một diện mạo mới trên đó với phần mềm SOLIDWORKS, được thêm một đường cong mềm hơn, di chuyển các dòng khác nhau từ trên xuống hai bên, và làm cho tay cầm kính nước hơn. Mất khoảng 30 đến 60 phút để cải thiện tính thẩm mỹ, khả năng sản xuất và hiệu suất của sản phẩm có phần mềm SOLIDWORKS Industrical Designer. Và có thể dễ dàng kiểm tra sức mạnh thực tế của phần mềm trong dự án này.

Leave A Comment