Tối ưu hóa hiệu suất thiết kế hàng hải và ngoài khơi với SOLIDWORKS

Tối ưu hóa hiệu suất thiết kế hàng hải và ngoài khơi với SOLIDWORKS Ngành hàng hải đòi hỏi tàu, thiết bị và nền tảng đáng tin cậy. Bằng cách liên tục đáp ứng nhu cầu của ngành trong hơn 30 năm. Leenaars  Marine & Offshore Design BV đã trở thành công ty hàng đầu […]

MORE