Nâng cấp đài quan sát với SOLIDWORKS

Tập đoàn kính viễn vọng Canada- Pháp- Hawaii nâng cấp đài quan sát với SOLIDWORKS Tập đoàn kính viễn vọng Pháp, Hawaii, Canada (CFHT) hoạt động với đẳng cấp trên thế giới về 3,6 mét kính viễn vọng, hồng ngoại từ đài quan sát trên đỉnh Maunakea, một ngọn núi lửa không hoạt động 4.200 […]

MORE