Công viên nước và sự phát triển từ SOLIDWORKS

Dành một buổi chiều đầy nắng tại công viên nước địa phương hoặc sân chơi khu phố đã trở thành một phần thú vị của cuộc sống của trẻ em và gia đình trên khắp thế giới và Arihant Industrial Corp Ltd. cam kết thực hiện trải nghiệm an toàn, vui vẻ và thú vị. Là một nhà thiết kế và sản xuất hàng đầu công viên nước và thiết bị sân chơi cho khách hàng trên toàn thế giới bao gồm cả lễ hội Công viên giải trí California và Công viên Turku của Phần Lan, Arihant rút kinh nghiệm trong việc tạo ra thiết bị cho công viên nước địa phương nổi tiếng của riêng mình: The Great Escape in Mumbai, Ấn Độ.

Cung cấp hơn 300 sản phẩm với hơn 150.000 cài đặt trên toàn thế giới, Arihant tập trung vào tận dụng mới nhất công nghệ phát triển sản phẩm để thiết kế và kỹ sư an toàn, mảnh sáng tạo của công viên nước và thiết bị sân chơi. Kể từ khi thành lập công ty đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng xảy ra bởi cam kết chất lượng sản phẩm. Để giải quyết các thách thức phát triển sản phẩm liên quan đến bùng nổ tăng, quản lý Arihant quyết định để chuyển từ hệ thống thiết kế cũ sang hệ thống 3D nền tảng phát triển mới. Công ty sử dụng SOLIDWORKS làm phần mềm mới, ngoài việc cung cấp độ chính xác cao hơn và tốt hơn còn cải thiện thiết kế và tuyển dụng các nhà thiết kế kỹ sư tài năng đã biết làm thế nào để sử dụng SOLIDWORKS.

Hỗ trợ tăng trưởng toàn cầu

Kể từ khi triển khai phần mềm SOLIDWORKS làm phần mềm chính nền tảng phát triển, Arihant đã nhận ra sự tăng trưởng tăng doanh thu hàng năm lên 250% chỉ trong hai năm. Công viên nước và nhà sản xuất thiết bị sân chơi có tận dụng SOLIDWORKS để hỗ trợ sự gia tăng đáng kể này trong kinh doanh với cùng số lượng nhà thiết kế và kỹ sư rút ngắn chu kỳ thiết kế xuống 50% và tăng gấp ba sản lượng thông lượng. Bằng cách chuẩn hóa trên SOLIDWORKS, công ty đã tìm thấy nó nhiều dễ dàng hơn và nhanh hơn để hoàn thành chu trình thiết kế sản phẩm mạnh. Bộ phận mô hình hóa và lắp ráp nhanh chóng hơn bằng cách sử dụng khả năng lắp ráp. Hỗ trợ thông lượng lớn hơn mà không cần phải thêm tài nguyên. Với SOLIDWORKS, có thể thiết kế một slide mới chỉ trong ba hoặc bốn ngày.

Công cụ cấu tạo và cấu hình phát triển tốc độ

Arihant tận dụng lợi thế của bề mặt tiên tiến SOLIDWORKS công cụ mô hình hóa và cấu hình không chỉ để đạt được đáng kể tăng năng suất, nhưng cũng để thấm nhuần sự đổi mới trong sản phẩm mới phát triển. Ví dụ, trong quá trình phát triển Arihant Aqua Disc, thế giới đầu tiên theo chủ đề dưới nước vũ trường trong hình dạng của một con tàu vũ trụ, các nhà thiết kế Arihant đã sử dụng rất nhiều cấu hình và bề mặt của SOLIDWORKS khả năng tạo ra một bổ sung sáng tạo cho Infinite Fun dây chuyền thiết bị công viên nước. Với phần mềm SOLIDWORKS, có thể tập trung vào các đổi mới như Arihant Aqua Disc vì thiết kế trở nên rất nhanh. Với phần mềm có thể giải quyết các hình dạng phức tạp, trong khi vẫn sử dụng các phần hiện có từ thư viện thiết kế của công ty. Sử dụng cấu hình thiết kế, có thể tự động điều chỉnh kích thước, chiều cao và góc của các bộ phận khác nhau từ các thiết kế hiện có, tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong quá trình.

Hoàn thiện đáp ứng khách hàng

Việc chuyển sang SOLIDWORKS cũng đã cải thiện hình ảnh hóa và truyền thông thẩm mỹ thiết kế trong quá trình phát triển các sản phẩm cho công ty Công viên nước Infinite Fun và Thời gian chơi thiết bị trên sân chơi. Ngoài việc cho phép nhà thiết kế để chia sẻ đồ họa khái niệm giữa họ và với khách hàng trong quá trình phát triển, SOLIDWORKS cho phép Arihant sử dụng các tệp eDrawings để giao tiếp kỹ thuật chi tiết với khách hàng và đối tác. Khả năng tạo và gửi nhanh các tệp eDrawings tới khách hàng đã vô cùng hữu ích. Sử dụng eDrawings để làm nổi bật các tính năng và kích thước cụ thể với khách hàng, người sau đó có thể xem mô hình, xoay nó để đánh giá thiết kế từ tất cả các quan điểm và chỉ ra những thay đổi được yêu cầu hoặc yêu cầu độc đáo mà không cần hệ thống CAD. Điều này giúp tinh chỉnh thiết kế tốt trước khi sản xuất, kết quả trong thông lượng nhanh hơn và khách hàng hài lòng hơn.

Leave A Comment