Đổi mới kiểu dáng công nghiệp tiên tiến, sản xuất với SolidWorks

Khi Jeremy Singley thành lập công ty thiết kế công nghiệp  đã chọn đúng gói thiết kế rất quan trọng. Ông muốn Jeremy Singley Industrial Design nổi bật tư vấn thiết kế công nghiệp thông thường không chỉ bằng cách phát triển thiết kế công nghiệp sáng tạo, mà còn bằng cách cung cấp giá trị gia tăng thông qua việc cung cấp các ý tưởng thiết kế trong hình thức mô hình rắn tham số. Thay vì chỉ tạo ra các biểu diễn nghệ thuật của các ý tưởng sản phẩm mới bằng cách sử dụng công cụ thiết kế công nghiệp truyền thống, Singley muốn thực hiện thêm bước đánh giá khả năng sản xuất của một thiết kế sản phẩm, có thể cung cấp các thiết kế công nghiệp mà khách hàng có thể sau đó sản xuất hiệu quả và tiết kiệm chi phí nâng cấp bằng cách giảm thiểu tính năng và phân phối các ý tưởng sẵn sàng sản xuất, có thể cung cấp một mức độ dịch vụ vượt xa đối thủ. Đạt được mục tiêu thiết kế công nghiệp và sản xuất yêu cầu một hệ thống CAD tham số 3D bao gồm mô hình hóa, bề mặt, trực quan hóa, tạo mẫu ảo và thiết kế các công cụ truyền thông.

Phần mềm SolidWorks gần như là phần mềm tích hợp sẵn thông minh và dự đoán những gì muốn làm. Nếu không thiết lập một tính năng chính xác, phần mềm đưa ra gợi ý về cách làm cho nó hoạt động. Jeremy Singley Industrial Design đã chọn phần mềm thiết kế SolidWorks Professional làm phần mềm nền tảng thiết kế. Singley đánh giá cao giải pháp SolidWorks vì sự pha trộn độc đáo của bề mặt, mô hình hóa, trực quan hóa, tạo mẫu ảo và các công cụ truyền thông. Bằng cách chọn phần mềm SolidWorks, công ty tương thích với phần lớn khách hàng tiềm năng, cho thiết kế công nghiệp cung cấp một lợi thế nhất định.

Kiểu dáng công nghiệp truyền vào dữ liệu sản xuất

Với phần mềm SolidWorks, Jeremy Singley có thể thiết kế nhanh hơn 20% và có thể đánh giá khả năng sản xuất của các ý tưởng kỹ lưỡng và tiết kiệm chi phí hơn, giảm 50% số nguyên mẫu cần thiết. Với các công cụ như kiểm tra nhiễu cho các cụm lắp ráp, độ dày thành tối thiểu và phân tích dự thảo cho các khuôn mẫu, Iithve đã có thể giảm 60% lỗi thiết kế. Tạo ra các thiết kế tiên tiến có lợi nhuận để sản xuất vì mô hình SolidWorks cung cấp tất cả dữ liệu kỹ thuật cần thiết cho sản xuất. SolidWorks cũng giúp cô đọng nhiều cụm lắp ráp xuống các bộ phận đơn lẻ, loại bỏ chi phí lắp ráp mà không phải hy sinh ý định thiết kế, cũng như tránh các hành động phụ đắt tiền từ khuôn. Singley cho biết thêm rằng vì anh có thể cung cấp các thiết kế công nghiệp như các mô hình SolidWorks, khách hàng có thể chuyển các sản phẩm mới vào sản xuất nhanh hơn. Nhìn chung, ước tính rằng khách hàng đã rút ngắn thời gian tiếp thị xuống 50% vì phương pháp này.

Tạo ý tưởng sáng tạo

Singley nói rằng làm việc trong SolidWorks giúp tự do chơi đùa với một bầu trời ý tưởng trong khi giữ một chân vững chắc trong thực tế sản xuất. Sống trong một thế giới thiết kế công nghiệp tuyệt vời, nơi thực sự có thể thỏa sức tưởng tượng và thiết kế sân chơi vui chơi ảo. Nhưng cuối cùng, cần đưa các ý tưởng xuống lĩnh vực sản xuất, SolidWorks giúp làm cả hai. Sử dụng phần mềm SolidWorks, phát triển nhiều ý tưởng sáng tạo, từ xe tải tiết kiệm nhiên liệu hơn cho một dòng titannium mới. Ví dụ: làm việc với AirFlow Truck Company, Singley đã sử dụng phần SolidWorks Flow Simulation để tối ưu hóa thiết kế khí động học cho một lớp máy kéo rơ moóc tiết kiệm nhiên liệu mới. SuperTruck thiết kế được xây dựng trên nền tảng xe tải hiện có, sẽ giúp giảm 55% lực cản và tăng hiệu quả nhiên liệu bằng 25%. FutureTruck được thiết kế lại hoàn toàn sẽ giảm lực cản 63% và tăng hiệu quả nhiên liệu lên 30%.

Trực quan hóa thiết kế, giao tiếp với khách hàng

Singley nói rằng phần mềm SolidWorks giúp dễ dàng ý tưởng hóa và trực quan hóa các thiết kế, cũng như truyền đạt các ý tưởng tới khách hàng. Với PhotoView 360 và phần mềm SolidWorks eDrawings, có thể gửi cả kết xuất đồ quang và chính xác mô hình 3D của thiết kế. Điều đó tốt hơn rất nhiều so với làm việc với các bản phác thảo bằng tay hoặc hình minh họa Adobe Creative Suite không sẵn sàng sản xuất.

Leave A Comment