Hệ thống tự động hóa thiết kế với FDES Technologies

FDES Technologies Private Limited là một công ty hàng đầu về CAD/ CAM tùy biến phần mềm CAE cung cấp giải pháp công nghệ thông qua tự động hóa thiết kế kỹ thuật, CAD tùy biến, tự động hóa bản vẽ, công cụ CAD phát triển năng suất, phát triển danh mục sản phẩm, sản phẩm dựa trên web phát triển cấu hình, và phát triển ứng dụng di động. Công ty tư vấn Ấn Độ có chuyên môn trong việc cung cấp các giải pháp tự động hóa thiết kế kỹ thuật kể từ đó khởi đầu và đã phát triển các ứng dụng tùy chỉnh cho khách hàng trong ngành hàng không vũ trụ, sản xuất, truyền tải điện, giao thông vận tải, thiết bị hàng hải, và các ngành công nghiệp xây dựng. Kiến thức chuyên môn của công ty và kiến thức về thiết kế kỹ thuật và giao diện lập trình ứng dụng CAD (API) giúp FDES Technologies Private Limited tự động hóa thiết kế lặp đi lặp lại tác vụ thông qua CAD tùy chỉnh vĩ mô, tiện ích bổ sung và không đồng bộ các ứng dụng.

Mặc dù hầu hết khách hàng của công ty sử dụng phần mềm SOLIDWORKS là nền tảng phát triển sản phẩm ưa thích, không phải lý do duy nhất muốn sử dụng SOLIDWORKS cho phát triển các giải pháp tự động hóa thiết kế. Đơn giản là có nhiều lợi thế hơn khi làm việc trong SOLIDWORKS và tận dụng API mở của nó để tạo các macro, trình cắm và ứng dụng tự động hóa là nền tảng của kinh doanh. Đề xuất phần mềm SOLIDWORKS cho khách hàng vì nó cung cấp một phương tiện mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn và hiệu quả hơn để nhận ra mức độ tự động hóa thiết kế mà khách hàng cần cạnh tranh thành công trong nền kinh tế toàn cầu.

Tính năng phát triển tự động

Bằng cách tận dụng phần mềm SOLIDWORKS và API mở cho sự phát triển tự động hóa thiết kế tùy chỉnh, FDES tương thích lớn hơn linh hoạt về số lượng sự lựa chọn và phương pháp tiếp cận có thể đưa khách hàng đạt được mục tiêu năng suất thông qua phát triển ứng dụng tùy chỉnh. Tất cả khách hàng đều có yêu cầu độc đáo và đặc biệt cao. Bởi vì SOLIDWORKS dễ sử dụng hơn và cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh hơn các phần mềm CAD khác, mất ít thời gian phát triển hơn và có thể làm nhiều hơn để phát triển thiết kế các ứng dụng tự động hóa cho SOLIDWORKS. Với SOLIDWORKS, đơn giản là có nhiều cách hơn dể tích hợp các giải pháp tự động hóa hơn so với phần mềm khác bởi vò có thể làm viêc trong tất cả tính năng của SOLIDWORKS.

Ví dụ: trong SOLIDWORKS, có một số cách để chọn một khuôn mặt trên mô hình. Với các loại phần mềm CAD khác, đều buộc phải sử dụng chỉ một phương thức, cuối cùng giới hạn những gì có thể làm. Có sự thống nhất lớn hơn trên các phiên bản khác nhau của API SOLIDWORKS và  mối hàn API vượt trội hơn nhiều trong SOLIDWORKS.

Chi phí hiệu quả tự động thiết kế

FDES cũng đề xuất nền tảng thiết kế SOLIDWORKS cho thiết kế phát triển ứng dụng tự động hóa vì sử dụng SOLIDWORKS tiết kiệm chi phí cho khách hàng. SOLIDWORKS luôn dễ sử dụng và cung cấp tùy biến linh hoạt lớn hơn, phát triển ứng dụng đòi hỏi ít thời gian hơn trung bình, phát triển các giải pháp tự động hóa thiết kế cho SOLIDWORKS rẻ hơn 25% so với phần mềm thiết kế khác. Tất nhiêm chi phí phát triển phụ thuộc vào độ phức tạp của các tính năng liên quan, nhưng nói chung, phát triển ứng dụng đòi hỏi ít mã hóa thời gian thực tế với SOLIDWORKS.

Trình cắm tự động tạo mô hình

Ngoài việc phát triển tự động hóa thiết kế tùy chỉnh các ứng dụng cho khách hàng, FDES đã phát triển trình cắm phần mềm tự động thiết kế cẩu riêng đến phần mềm SOLIDWORKS để tự động hóa hoàn toàn thiết kế cầu trục. Dựa trên đầu vào người dùng, trình cắm tự động tạo mô hình 3D của cầu trục và lắp ráp đầu ra và thành phần bản vẽ. Giảm bớt những gì sẽ cần khoảng vài tuần thiết kế và mô hình hóa thời gian cho một quá trình năm giờ. Việc kinh doanh dựa trên việc giúp khách hàng tự động hóa các công cụ hiện có để tăng năng suất. Trong đề xuất nền tảng SOLIDWORKS, giúp  khách hàng biết rằng phần mềm cung cấp nhiều nhất cách tiếp cận hiệu quả, linh hoạt và mạnh mẽ để cung cấp giải pháp tự động hóa mà muốn và cần.

Leave A Comment