Tăng hiệu suất hệ thống bằng cách sử dụng Decals trong Solidworks

Nếu bạn đang thiết kế thứ gì đó trong SOLIDWORKS có các thành phần chuyển động, nguồn điện hoặc nhiệt hoặc bất kỳ loại nguy hiểm nào khác, bạn nên áp dụng nhãn cảnh báo cho thiết kế của mình để cảnh báo người dùng về những nguy hiểm mà họ có thể phải đối […]

MORE