Liên kết khung tên bản vẽ với các giá trị thuộc tính của chi tiết

Như các bạn đã biết, các ghi chú trong bản vẽ có thể được kết nối với các thuộc tính file của bản vẽ  hoặc các thành phần. Sau khi chèn một ghi chú, hãy nhấp vào nút “Link to Property” trong Note PropertyManager như hiển thị bên dưới: Menu thả xuống cho phép bạn […]

MORE
Lựa chọn Profile trong lệnh Sweep được cải tiến với face, edge và curves

Lệnh Sweeps của SOLIDWORKS đã được cải thiện qua nhiều năm. Không giống như Extrude, tính năng Sweep yêu cầu ít nhất hai bản Sketch được chọn, đó là tiết diện và đường dẫn. Trước đây, từ các yêu cầu của khách hàng, SOLIDWORKS đã thêm tùy chọn Circular Profile để thực hiện Sweep chỉ […]

MORE
Công cụ Measure không khả dụng trong môi trường Edrawing

Trong môi trường eDrawings tại sao công cụ Measure( đo lường) không thực hiện được. Thường thì câu trả lời khá là phức tạp. Đó là bởi vì có hai yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến khả năng sử dụng công cụ đo lường trong eDrawings.  eDrawings Professional và eDrawings Yếu tố đầu tiên […]

MORE
Bảng thuộc tính vật liệu chi tiết trong Solidworks Routing

BOM (Bill of Materials) Bảng thuộc tính vật liệu chi tiết trong Solidworks Routing bao gồm nhiều tùy chọn với mỗi tùy chọn sẽ tạo ra những bảng thống kê khác nhau. Show only routing Components in BOM( chỉ hiển thịc các thành phần routing): sẽ loại trừ các thành phần không phải là một […]

MORE
Cách thêm độ nghiêng (Slope) vào bảng kê chi tiết vật liệu trong môi trường Routing

Trong Solidworks Routing độ nghiêng của ống(Slope) có thể dễ dàng được thêm vào thông tin của BOM vật liệu và nó được hiển thị tại các đường có liên quan. Bước đầu tiên là xác định độ nghiêng ống. Điều này có thể được thực hiện bằng cách chọn Add Slope từ tab Piping, […]

MORE
Phương pháp chiếu và cách hiển thị các hình chiếu trong môi trường part, assembly

Hiển thị nhiều khung nhìn SOLIDWORKS trong môi trường Part và Assembly rất hữu ích cho mô hình chi tiết phức tạp và cũng như vẽ các bản Sketch 3D. Để kiểm tra xem một lệnh Sweep hoặc Loft đã hoạt động như thế nào, hiển thị bốn hình chiếu khác nhau của chi tiết […]

MORE