Cách thêm độ nghiêng (Slope) vào bảng kê chi tiết vật liệu trong môi trường Routing

Trong Solidworks Routing độ nghiêng của ống(Slope) có thể dễ dàng được thêm vào thông tin của BOM vật liệu và nó được hiển thị tại các đường có liên quan. Bước đầu tiên là xác định độ nghiêng ống. Điều này có thể được thực hiện bằng cách chọn Add Slope từ tab Piping, […]

MORE