Cách thêm độ nghiêng (Slope) vào bảng kê chi tiết vật liệu trong môi trường Routing

Trong Solidworks Routing độ nghiêng của ống(Slope) có thể dễ dàng được thêm vào thông tin của BOM vật liệu và nó được hiển thị tại các đường có liên quan.

Bước đầu tiên là xác định độ nghiêng ống. Điều này có thể được thực hiện bằng cách chọn Add Slope từ tab Piping, của Command Manager hoặc từ menu chuột phải.

SOLIDWORKS Routing Add Slope

Xác định độ nghiêng bao gồm xác định phân đoạn nghiêng, hướng nghiêng, Điểm bắt đầu cho nghiêng và độ lớn của góc nghiêng.

Xác định độ dốc

Trong  BOM, sau khi chèn một cột và chỉnh sửa  cột đó, Route Property Slope, có thể được liên kết với cột đó.

Thêm độ dốc vào BOM

Leave A Comment