Waseda University, Humanoid Robotics Institute thúc đẩy phát triển robot hình người

Waseda University là một nhà lãnh đạo trong nghiên cứu robot nhân học, bao gồm cả việc phát triển WABOT-1, robot giống người quy mô đầy đủ đầu tiên, vào năm 1973. Năm 2000, trường đại học thành lập Viện nghiên cứu Robot Humanoid (HRI) để thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu xây dựng […]

MORE