Tạo mô hình kiến trúc với một máy in 3D thúc đẩy kinh doanh cho công ty Canada

Công ty kiến trúc (B+ H) Canada có trụ sở tại Toronto và là một trong những công ty kiến trúc lớn nhất thế giới với hàng trăm kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất và nhà quy hoạch đô thị làm việc tại các địa điểm như Seattle, Thượng Hải, Dubai. Họ làm […]

MORE