SOLIDWORKS với sự phát triển nhà ở bộ lọc không khí hiện đại.

Tư vấn phát triển nhà ở với bộ lọc không khí với SOLIDWORKS

Optar Technologies Limited chuyên thiết kế và sản xuất vỏ và hệ thống lọc khí nạp cho máy quay, máy nén và tua bin. Được thành lập tại Vương quốc Anh vào năm 2005 để cung cấp và lắp đặt các bộ lọc khí tuabin khí cho các công ty năng lượng quốc tế, tư vấn thiết kế và kỹ thuật tận dụng thế mạnh của nó trong các dự án nhà máy điện lớn để làm việc trên các hệ thống nạp khí cho nhiều ứng dụng nhỏ hơn.

Để cung cấp một bộ đầy đủ các dịch vụ kỹ thuật, bao gồm thiết kế, kỹ thuật, xác nhận, quản lý dự án và dịch vụ sản xuất, công ty cần sử dụng các công cụ thiết kế, mô phỏng và quản lý dữ liệu sản phẩn tiên tiến. Optar mua phần mềm thiết kế SOLIDWORKS Premium vào năm 2008, và trong khi phần mềm cho phép tư vấn thực hiện mô hình thiết kế, Optar phải dựa vào các đối tác bên ngoài để thực hiện các phân tích cấu trúc và chất lỏng thường được yêu cầu cho các dự án nhà ở bộ lọc khí. Và sau này đã sử dụng thêm SOLIDORKS Simulation, SOLIDWORKS PDM và SOLIDWORKS Flow Simulation.

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc

Kể từ khi thêm phần mềm Mô phỏng dòng chảy và Mô phỏng dòng chảy của SOLIDWORKS, Optar đã giảm thời gian và chi phí cho việc mô phỏng và xác nhận thiết kế bằng cách đưa các quy trình vào trong nhà, cũng như cải thiện hiệu suất của các thiết kế hút khí.

Ví dụ, trong dự án nhà máy điện 720 MW, các mô phỏng đã chứng minh rằng thiết kế Optar tăng hiệu suất lọc hạt 0,1 micron cho hydrocarbon không cháy từ 15% đến 90%.

Ngoài việc loại bỏ sự chậm trễ không cần thiết và chi phí tại Optar, việc mang các khả năng mô phỏng trong nhà đang tiết kiệm tiền của khách hàng của công ty. Công ty đã cung cấp một dải phân cách quán tính cho một khách hàng, kể lại. Họ đã ban hành lệnh và sau đó quay lại với một số thông tin thêm về hệ thống chống đóng băng. Và đã có thể thực hiện phân tích dòng nhiệt và chất lỏng với Mô phỏng dòng chảy SOLIDWORKS trong vòng 24 giờ để xác nhận rằng sản phẩm được cung cấp sẽ hoạt động và chất chống đóng băng sẽ không có điểm nóng hoặc lạnh trên các van phân cách. Điều này đã giúp ông ty và khách hàng tiết kiệm tới bốn tuần trong đánh giá bên ngoài và 5 đến 10 nghìn đô la chi phí đánh giá, và giữ cho dự án đúng thời hạn và ngân sách.

Quản lý dữ liệu dự án hiệu quả

Optar đã nhận ra những lợi ích tương tự từ việc triển khai hệ thống PDM của SOLIDWORKS. Công ty trước đây đã quản lý các tệp chỉ sử dụng các công cụ Microsoft Windows Explorer, một cách tiếp cận không phù hợp để gia hạn chứng nhận ISO 9001. SOLIDWORKS PDM đã được chứng minh là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt bằng cách quản lý mọi thứ từ tài liệu thiết kế đến các mẫu không còn sử dụng. Nó cũng đã giúp cắt giảm thời gian quản trị để giải phóng nhân viên cho các nhiệm vụ sản xuất hoặc đối mặt với khách hàng.

Các khả năng của hệ thống vượt quá mọi mong đợi của công ty. Ngoài việc kiểm soát các tài liệu SOLIDWORKS, nó cũng kiểm soát hoàn toàn các tài liệu Microsoft Office. SOLIDWORKS là hoàn toàn tuyệt vời, không chỉ kiểm soát thiết kế của sản phẩm mà còn kiểm soát việc sản xuất.

Đạt được chứng nhận ISO 9001 đổi mới

Để gia hạn chứng nhận ISO 9001, Optar cần triển khai hệ thống quản lý tài liệu với các quy ước đặt tên tệp nghiêm ngặt, kiểm soát phiên bản và sửa đổi và quy trình công việc chính thức để xử lý các yêu cầu thay đổi thiết kế và kỹ thuật. Là một phần trong việc đổi mới chứng nhận ISO 9001, Optar đã viết lại tất cả các quy trình của mình và nhanh chóng nhận ra rằng một hệ thống PDM tự động dễ sử dụng là điều cần thiết để hỗ trợ quản lý chất lượng.                                                  

Sau khi Optar triển khai hệ thống PDM của SOLIDWORKS, công ty dễ dàng đạt được đổi mới chứng nhận ISO 9001. Trên thực tế, nhóm đánh giá ISO chính thức nhận xét, lưu ý đặc biệt là sự phát triển và sử dụng gói phần mềm SOLIDWORKS PDM cho các quy trình phê duyệt và kiểm soát tài liệu. Hệ thống đã chứng minh một nền tảng vững chắc để quản lý tài liệu của công ty một cách hiệu quả.

Leave A Comment