Tạo ra các hệ thống thủy lực sáng tạo trên nền tảng SolidWorks

HidAFika Kurelja d.o.o. là nhà sản xuất hàng đầu Croatia về hệ thống và thiết bị thủy lực. Được thành lập năm 1993, công ty đã mở rộng từ tập trung ban đầu vào phục vụ hệ thống thủy lực hiện có để thiết kế và sản xuất dòng sản phẩm riêng, bao gồm cả sự phát triển của hệ thống thủy lực cho xe tải riêng biệt, như xe tải tự đổ, xe tải rác và nền tảng công việc trên không. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các hệ thống thủy lực từ năng lượng, xây dựng và bảo trì đường bộ đến đường sắt, nước, và nghành lâm nghiệp- Hid Hidika Kurelja cần thiết để đẩy nhanh phát triển sản phẩm mới cũng như thực hiện các quy trình kiểm soát chất lượng theo yêu cầu của ISO 9001: 2008 và chứng chỉ CE.

Trong khi phát triến sản phẩm ở thiết kế 2D, công ty sử dụng thông tin thiết kế liên quan đến các xe tải mua vào và sau đó tạo ra thiết kế hệ thống thủy lực và sửa đổi các xe tải bao gồm cả hệ thống của công ty. Cho đến hiện tại, 95% dữ liệu thiết kế đó là 2D DXF hoặc DWG. Bây giờ, ngày càng nhiều mô hình xe tải bắt đầu bằng 3D trong khi hầu hết các kxy sư của công ty làm việc trong 2D, chỉ một vài người được tiếp cận 3D khi còn học đại học. Công ty hiểu được những lợi thế của mô hình 3D và quản lý đã quyết định nâng cấp hệ thống lên 3D để hợp lý hóa thiết kế, mơ rộng phát triển, nâng cao chất lượng, tăng sự phức tạp và khả năng của các hệ thống. Và phần mềm được chọn sử dụng là phần mềm SOLIDWORKS, cung cấp các quyền truy cập vào bổ sung giải pháp tích hợp.

Phát triển sản phẩm

Khi thực hiện SOLIDWORKS, HidAFika Kurelja nhanh chóng nhận ra những lợi thế của mô hình 3D về mặt thiết kế độ chính xác và trực quan hóa, dẫn đến tăng thông lượng sản xuất mới lớn hơn và thiết kế thủy lực phức tạp hơn. Ví dụ: trong quá trình phát triển Ambulift, một nền tảng tăng dần và giảm dần để giúp người người khuyết tật và những người di chuyển hạn chế và khởi hành máy bay, cải thiện hình ảnh đã giúp công ty nhà thiết kế giải quyết nhiều thách thức thiết kế có thể đã đi không bị phát hiện trong 2D. Dễ dàng hơn rất nhiều để xem động học và chuyển động trong SOLIDWORKS, cũng như cách chạy ống thủy lực và hệ thống dây điện. Hệ thống thiết kế hoạt động tốt nhất trong 3D vì giúp giải quyết các vấn đề trong quá trình thieeys kế sẽ yêu cầu làm lại trong 2D. Sử dụng các khả năng kiểm tra nhiễu để giải quyết các vấn đề va chạm và giải phóng mặt bằng tiềm năng. Quan trọng với việc có thể hiển thị một sản phẩm cho khách hàng để phê duyệt thay vì cố gắng hình dung trong một bản vẽ 2D.

Tạo ra an toàn với mô phỏng

Sử dụng các công cụ mô phỏng của SOLIDWORKS, HidAFika Kurelja đã nâng cao chất lượng và hiệu suất của sản phẩm mới đồng thời giảm yêu cầu tạo mẫu bằng cách 30%. Sử dụng phần mềm 2D thường xuyên gặp sự cố thường thấy trong 2D khi khám phá trong nguyên mẫu, buộc phải sản xuất các nguyên mẫu bổ sung. Với các công cụ mô phỏng SOLIDWORKS, chạy tĩnh tuyến tính phân tích xung đột với các yếu tố an toàn lớn hơn để phát hiện vấn đề trước khi tạo mẫu, loại bỏ khoảng 30% các nguyên mẫu cần thiết. Nâng cao với phần mềm SOLIDWORKS Simulation Premium, công ty dự định tận dụng phi tuyến của nó khả năng phân tích để xem xét kỹ hơn các xung đột xoắn và việc sử dụng vật liệu phi tuyến.

Tự động thiết kế PDM, cấu tạo

Việc chuyển sang nền tảng thiết kế 3D SOLIDWORKS cũng giúp HidAFika Kurelja thúc đẩy tự động hóa lên trình độ cao hơn. Với hệ thống PDM của SOLIDWORKS – bao gồm cả hai Editor và Viewer- công ty đã tự động hóa quy trình làm việc, hỗ trợ tiêu chuẩn hóa thiết kế và tái sử dụng lớn hơn. Các nhà thiết kế HidAFika Kurelja cũng sử dụng thiết kế SOLIDWORKS cấu hình để loại bỏ công việc dư thừa. Có thể tự động hóa các quy trình của mình nhiều nhất có thể với SOLIDWORKS. Ví dụ, công ty thường xuyên tạo ra cấu hình cho các thiết kế để nếu khách hàng muốn kích thước thay đổi từ 3.500 mm đến 3.600 mm, thiết kế đã sẵn sàng để sản xuất và cũng dễ dàng hơn nhiều để thay đổi thiết kế với SOLIDWORKS.

Leave A Comment