Vận hành máy NC- NA thi 21/12 tỉnh Tochigi- Nhật Bản

Liên hệ: Website solidworksvietnam.vn

Hotline: 0941.588.887

Đối tượng: Nam 25-35 tuổi

Số lượng: 3 người

Lương cơ bản: 14,7 man- thực lĩnh 10 man- chưa tính làm thêm

Leave A Comment