Kỹ sư thiết kế mạch điện- HO tỉnh AOMORI- Nhật Bản

Thi ngày: 4- 10/01/2019

Số lượng: 3 người

Đối tượng: nam 25- 35 tuổi

Lương cơ bản: 23 man- thực lĩnh 16 man

Leave A Comment