Alliance Spacesystems, Inc thiết kế hệ thống robot chính xác

Alliance Spacesystems, Inc. (ASI) thiết kế và sản xuất hệ thống cơ khí, robot, cấu trúc và cơ chế cho tàu vũ trụ và các dụng cụ khoa học, bao gồm cả cánh tay robot được sử dụng trên Spirit và Opportunity, được phát triển bởi NASA cho nhiệm vụ Mars Exploration Rover (MER). Khi ASI bắt đầu hoạt động, những người sáng lập biết rằng họ cần một hệ thống CAD 3D mạnh mẽ nhưng linh hoạt để phát triển rất chính xác, cơ chế phức tạp và hợp tác với các nhà khoa học và các nhà hoạch định sứ mệnh của NASA. Công ty đã xem xét tất cả các công cụ CAD cao cấp, nhưng khi nhìn vào phần mềm SOLIDWORKS, nhận ra ngay lập tức một sản phẩm phần mềm. Phần mềm của SOLIDWORKS kết hợp chức năng của CAD cao cấp với kiến ​​trúc mở, dễ sử dụng và truy cập vào một bộ giải pháp bổ trợ tích hợp đầy đủ để cung cấp đầy đủ và hệ thống kỹ thuật máy tính để bàn liền mạch. Không có ai khác các công cụ có thể làm những gì phần mềm SOLIDWORKS làm cho giá cả, đó là lý do tại sao công ty đã chọn nó ngay từ đầu.

Vượt qua thời gian và thách thức

Phần mềm CAD 3D SOLIDWORKS được chứng minh là sự lựa chọn đúng đắn trên nhiều dự án, nhưng thực sự cho thấy nó giá trị trong quá trình phát triển vũ khí robot cho NASA Mars thám hiểm, cung cấp cơ hội đầu tiên cho nghiên cứu khoa học chi tiết về sao Hỏa. Làm việc với một nhóm gồm 8 người, 1 người quản lý dự án, 5 kỹ sư thiết kế, và hai nhà phân tích, và đối mặt rất nhiều với nững hạn chế thiết kế đầy thách thức, bao gồm cả áp suất thấp trên sao Hỏa, nhiệt độ dao động từ -100 đến 30 độ Celsius, cú sốc hạ cánh, không gian và trọng lượng hạn chế yêu cầu, ASI phải giao những cánh tay này chỉ trong 18 tháng. Vì không có 100 người nhóm và tài nguyên không giới hạn, công ty đã phải theo đuổi một cách tích cực quy trình thiết kế không giống bất cứ điều gì từng làm trước đó. Dự án này có thể không thực hiện được nếu không có phần mềm SOLIDWORKS và các công cụ tích hợp của nó, như SOLIDWORKS Simulation. Mỗi cánh tay có khoảng 1.000 phần, bao gồm 300 phần tùy chỉnh, và tại bất kỳ điểm nào đã làm việc tới 50 cấu hình khác nhau. Cần một cách tiếp cận thiết kế đồng thời, không cần giấy tờ, và xem xét khung thời gian và quy mô của nỗ lực, ở đó không có hệ thống CAD nào ngoài phần mềm SOLIDWORKS sẽ giúp thành công.

Công cụ tích hợp chất lượng thiết kế và đổi mới

Sử dụng phần mềm SOLIDWORKS, ASI tăng tốc lặp lại thiết kế và sử dụng khả năng phân tích tích hợp để giải quyết vấn đề và làm cho thiết kế tổng thể sáng tạo hơn và mạnh mẽ hơn. Công ty đã tìm kiếm từng gram trọng lượng, từng milimet về không gian. Khả năng sử dụng của các nhà phân tích phần mềm mô phỏng ứng suất và phân tích nhiệt giúp họ để ngăn chặn các nhà thiết kế và hợp tác hiệu quả để tối ưu hóa thiết kế. Nhóm đã có thể giảm khối lượng cánh tay robot bằng 20%, tương đương với ô tô không gian cần thiết cho động cơ xe và truyền động, trong khi vẫn giữ làm lại đến dưới 1%. ASI đã nhanh nhưng vẫn sản xuất chất lượng cao hơn, thiết kế sáng tạo hơn.

SOLIDWORKS Application Programming Interface

Các khả năng linh hoạt và kiến ​​trúc mở của SOLIDWORKS phần mềm đã giúp ASI hoàn thành dự án hoàn toàn hệ thống tài liệu thiết kế không cần giấy tờ, ngoài việc tận dụng khả năng tạo bản vẽ tự động của phần mềm SOLIDWORKS và khả năng giao tiếp trong SOLIDWORKS eDrawings. ASI khai thác ứng dụng phần mềm SOLIDWORKS Application Programming Interface (API) để phát triển việc tạo tệp PDF và công cụ truyền thông để thúc đẩy quá trình xem xét và phê duyệt. Giải pháp hiệu quả đến nỗi ASI tách ra một cách riêng biệt công ty, Bluebeam Software, Inc., để phát triển và tiếp thị giải pháp quy trình làm việc không cần giấy Bluebeam Pushbutton PDF. Phần mềm SOLIDWORKS mang lại khả năng làm việc với một quy trình làm việc thực sự không cần giấy tờ. Bắt đầu phần mềm SOLIDWORKS API giúp phát triển ứng dụng cho định dạng tệp PDF tài liệu chính. Tính linh hoạt của phần mềm SOLIDWORKS giúp sử dụng bất kỳ định dạng truyền thông nào được yêu cầu. ASI đã sử dụng các mô hình phần mềm SOLIDWORKS cũng như PDF và eDrawings tập tin bất cứ định dạng nào phù hợp nhất với nhu cầu của từng thành viên của nhóm phát triển. Việc loại bỏ tài liệu giấy được lưu giữ dự án theo dõi và sắp xếp hợp lý truyền thông thiết kế, đánh giá, và phê duyệt. Đây là dự án tất cả về làm việc trong một lịch trình chặt chẽ sử dụng phần mềm SOLIDWORKS, và đã có thể hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng trong vài giờ thay vì tuần.

Leave A Comment