Hỗ trợ tăng trưởng nhanh chóng trong phát triển phòng điều hành với SOLIDWORKS

Berchtold Corporation là nhà sản xuất thiết bị hàng đầu Bắc Mỹ bao gồm đèn phẫu thuật, hệ thống quản lý thiết bị và những bàn phẫu thuật. Công ty nhận ra rằng công việc kinh doanh đang bắt đầu phát triển và cần phải thực hiện bước nhảy vọt từ 2D sang 3D để duy trì công việc. Tập đoàn này có hai nhóm thiết kế tại Hoa Kỳ và Đức đã sử dụng các công cụ thiết kế 2D. Và quản lý muốn cả hai đội đưa ra khuyến nghị sử dụng phần mềm 3D nào một cách độc lập. Nhưng cuối cùng cả hai nhóm đều khuyến nghị sử dụng SOLIDWORKS vì đây là CAD 3D dễ nhất hệ thống để tìm hiểu và sử dụng, và cũng cung cấp các khả năng thiết kế lắp ráp mạnh mẽ nhất. Hai nhóm có sự ghanh đua thân thiện, tốt bụng giữa họ và đều hiểu rằng những thiết kế mạnh mẽ mà họ có thể làm với khả năng thiết kế lắp ráp tham số trong phần mềm SOLIDWORKS.

Cải thiện hiệu quả duy trì tăng trưởng

Kể từ khi triển khai phần mềm SOLIDWORKS, Berchtold đã nhận ra hiệu quả được cải thiện trong một số lĩnh vực đã giúp công ty duy trì tốc độ tăng trưởng. Việc chuyển đổi sang SOLIDWORKS giúp phát triển các quy trình tự động và nâng cao hiệu quả đã thay thế các nhiệm vụ tẻ nhạt, lặp đi lặp lại liên quan đến việc phát triển sản phẩm ở dạng 2D. Ví dụ: sử dụng khả năng cấu hình lắp ráp phần mềm SOLIDWORKS , mở giao diện lập trình ứng dụng và ngôn ngữ kịch bản Visual Basic, Atchley đã tạo ra một ứng dụng trích dẫn tự động không chỉ cải thiện hiệu quả trích dẫn bằng cách 75% trong khi giảm lỗi thiết kế, nhưng cũng có biên lợi nhuận tăng đáng kể. Tất cả các bộ phẫu thuật mà công ty phát triển là các cấu hình tùy chỉnh dựa trên  kích thước phòng điều hành bệnh viện, nhu cầu thiết bị, mức độ tích hợp và các loại của phẫu thuật nó thực hiện. Trước khi triển khai phần mềm SOLIDWORKS, thông tin  cần thiết để trích dẫn mục đích thường được fax cho các kỹ sư của công ty, người đã sử dụng nó để tạo thiết kế 2D để trích dẫn. Bây giờ, đại diện bán hàng nhập thông tin cần thiết và ứng dụng trích dẫn, làm việc với phần mềm SOLIDWORKS, tạo ra phần mềm cụ thể cấu hình trong khoảng 45 phút. Cấu hình của máy giúp tạo ra khoảng 70% lắp ráp tự động. Tăng tỷ suất lợi nhuận và giảm lỗi thứ tự, bởi vì bây giờ có một cách nhất quán để nhận dữ liệu và tạo thiết kế chính xác bằng cách sử dụng bảng thiết kế và cấu hình.

Kiểm soát sửa đổi, xác nhận thiết kế

Bằng cách nâng cấp lên SOLIDWORKS Premium, Berchtold hiện có quyền truy cập vào dữ liệu sản phẩm của SOLIDWWORKS PDM để kiểm soát sửa đổi và đáp ứng tài liệu quy định yêu cầu hiệu quả hơn, cũng như SOLIDWORKS Simulation để xác nhận thiết kế sản phẩm. Hiện tại, công ty đang sử dụng phần mềm PDM để sửa đổi và kiểm soát dữ liệu điện tử giúp có các bản sao lưu điện tử cần thiết để đáp ứng yêu cầu FDA. Và lấy thông tin từ các hội đồng trong phần mềm SOLIDWORKS đến giao diện với một số cơ quan quản lý. Sử dụng SOLIDWORKS Simulation, Berchtold đã xác định mức độ tác động tối đa xảy ra trong quá trình vận chuyển, đảm bảo rằng thiết bị không bị hư hại trong quá trình vận chuyển. Công ty cũng nghiên cứu độ võng để xác nhận hiệu suất của thiết bị phẫu thuật.

Dữ liệu thiết kế trên toàn doanh nghiệp

Với phần mềm SOLIDWORKS, Berchtold có thể sử dụng dữ liệu thiết kế trên toàn doanh nghiệp theo những cách sáng tạo và tiết kiệm chi phí. Ngoài việc sử dụng dữ liệu thiết kế để báo giá, phát triển sản phẩm, và phân tích PDM, công ty sử dụng các tệp SOLIDWORKS eDrawings liên quan với các bộ phận trong hệ thống sản xuất của công ty để tương tác với các nhà cung cấp và hỗ trợ kỹ thuật/ nhân viên phục vụ trong lĩnh vực này. Sử dụng phần mềm PhotoWorks, công ty tạo ra kết xuất quang học cho mục đích tiếp thị. Khả năng sử dụng SOLIDWORKS Sheet Metal để xuất các mẫu phẳng giúp giảm 50% trong chi phí tạo mẫu dòng Teletom. Phần mềm SOLIDWORKS giúp áp dụng dữ liệu kỹ thuật trên toàn bộ doanh nghiệp.

Leave A Comment