In 3D và định hình tương lai của du lịch hàng không

Tương lai của chuyến bay là điều mà con người đã suy ngẫm chừng nào con người có thể bay. Và những cải tiến gần đây được trung bày tại Paris Air Show là một ví dụ tuyệt vời về một số cách thú vị mà ngành hàng không sẽ sử dụng in 3D để phá vỡ cách mà chúng ta đi trên bầu trời trong tương lai rất gần. Mọi thứ từ máy bay chứng nhận khả năng bay nhanh hơn cho các nhà sản xuất phụ tùng, cho đến máy bay bay với tốc độ siêu thanh và máy bay điện có tiềm năng mang đến các lựa chọn du lịch theo yêu cầu cho người tiêu dùng , đây là cách mà họ in 3D sẽ tác động đến in 3D trong tương lai.

Gói chứng nhận nội thất máy bay

Đề nghị mới nhất giúp các nhà sản xuất hàng không chứng nhận các bộ phận với gói bao gồm một số thách thức lớn nhất, độ tin cậy, khả năng mở rộng và kiểm soát quy trình. Gói này trực tiếp giải quyết nhiều mối quan tâm đã nge từ khách hàng trong suốt thời gian cần thiết để cung cấp các giải pháp sáng tạo cho thị trường.

Boom siêu âm

Khi bạn nghĩ về những chuyến bay thương mại nhanh như chớp, một cái tên thường xuất hiện trong đầu bạn, đó là Concorde. Và trong khi họ là những người đầu tiên đưa chuyến bay siêu thanh đến với công chúng, họ không nhất thiết phải có tiếng là lựa chọn dễ tiếp cận nhất đối với nhiều hành khách. Một tình huống như thế này đã chín muồi cho sự đổi mới và Boom Supersonic là công ty đã gặp thử thách đó. Boom đã phát triển một thiết kế máy bay hiệu quả cao, nâng cao khả năng kỹ thuật của máy bay chở khách, tạo ra tốc độ nhanh hơn 2,6 lần so với bất cứ thứ gì trên thị trường hiện nay. Một trong những cách cải tiến này được hỗ trợ là thông qua các bộ phận cấp sản xuất in 3D bằng các giải pháp dựa trên FDM.

Thử thách

Nhiều người nghĩ về việc bay giống như cách chúng ta đã thực hiện trong nhiều thập kỷ, trong một chiếc máy bay lớn được bao quanh bởi những người lạ, tất cả hành khách đi ra từ cùng một điểm khởi hành, đến tất cả các điểm hạ cánh ở cùng một điểm đến. Eviation là một công ty hy vọng sẽ thay đổi nhận thức đó bằng cách cung cấp các chuyến bay theo yêu cầu trong chiếc máy bay được thiết kế độc đáo của họ, có khả năng đưa hành khách đến một loạt các điểm đến mới. Việc họ sử dụng in 3D sẽ giúp họ lặp lại các thiết kế nhanh hơn, để đưa thị giác của họ về du lịch hàng không trong khu vực như một lựa chọn hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho hành khách để thay đổi yêu cầu của thị trường khắt khe.

Khi hàng không và hàng không vũ trụ tiếp tục hướng tới tương lai của chuyến bay theo những cách sáng tạo, chúng tôi rất vui mừng hỗ trợ các đối tác của mình với khả năng in 3D sẽ mang lại giải pháp hiệu quả, đột phá và độc đáo cho toàn ngành.

Leave A Comment