Rút ngắn thời gian làm việc bằng cách sử dụng công cụ Magnified Selection Tool

Bạn có thể phóng to và thu nhỏ  khi bạn cần chọn một bề  mặt mà bạn không phải lăn chuột giữa?

SOLIDWORKS có một lệnh giúp bạn tiết kiệm thời gian khi lựa chọn các đối tượng có tên gọi là Magnified Selection.  Lựa chọn được mặc định là Gõ phím G trên bàn phím.

Ví dụ, nếu tôi muốn chọn các mặt đầu của thanh để thêm các nắp che kín vào mô hình mối hàn được hiển thị trong hình dưới đây:


Weldment Model

Thay vì phóng to, tôi có thể chọn phím G để kích hoạt cửa sổ Magnified Selection của SOLIDWORKS như hiển thị bên dưới:

Magnified Selection Window

Với Magnified Selection Tool, việc chọn các thực thể sẽ dễ dàng hơn và tôi có thể phóng to và thu nhỏ bên trong công cụ và di chuyển nó xung quanh bằng con trỏ. Bằng cách sử dụng công cụ này, bạn có thể duy trì chế độ xem tổng thể và có phương pháp lựa chọn nhanh hơn!

Leave A Comment