Sinh viên đạt được các kỹ năng yêu cầu cao với in 3D tại Đại học Công nghệ Dunwoody


Học sinh xác minh và tinh chỉnh thiết kế sản phẩm của họ với các nguyên mẫu in 3D chính xác, bền.

Dunwoody College of Technology được thành lập tại Minneapolis, Minnesota vào năm 1914 với tầm nhìn cung cấp một nền đào tạo kỹ thuật tập trung vào ngành công nghiệp nghiêm ngặt. Là trường Đại học kỹ thuật phi lợi nhuận lâu đời nhất và duy nhất trong khu vực, Dunwoody đã giành được danh tiếng quốc tế nhờ chương trình giảng dạy thành công, học tập áp dụng.
In 3D là một phần quan trọng của chương trình giảng dạy đó. Học sinh học tư duy phản biện cùng với các kỹ năng thực tế, yêu cầu cao. EJ Daigle, Trưởn khoa Robotic & sản xuất của Dunwoody cho biết rằng trong 3 năm qua đã có một sự gia tăng lớn trong việc in 3D tại Dunwoody và sinh viên muốn các chương trình tập trung vào nó.


Học cách tận dụng in 3D
Đối với sinh viên trong chương trình Thiết kế và soan thảo kỹ thuật, việc áp dụng các kỹ năng tìm kiếm này cũng kiên quan đến kinh nghiệm thực tế sâu rộng trên máy in 3D của trường đại học. Alex Wong giảng viên kỹ thuật, soạn thảo và thiết kế cho biết: sinh viên của Keith dành năm đầu tiên để học những điều cơ bản và phần mềm SOLIDWORKS. Vào năm thứ 2, họ gặp các vấn đề về ứng dụng và thực hiện in 3D rất nhiều sinh viên sử dụng các ứng dụng trong thế giới thực để giải quyết các vấn đề thiết kế và tạo ra các sản phẩm mới.
Các khóa học thực hành bao gồm các dự án thiết kế gậy cỏ và gậy golf dạy cho sinh viên các quy trình sản xuất. Học sinh cũng học cách tận dụng in 3D trong quá trình phát triển sản phẩm bằng cách xác minh các ý tưởng, xác nhận thiết kế và thử nghiệm.
Ông Wong Wong nói rằng: trong thời gian thực hiện dự án, một nhóm sinh viên đã thiết kế nguyên mẫu của họ với một người bảo vệ tay. Mô hình CAD của họ có vẻ tốt, nhưng khi họ in 3D và cầm nó trên tay, họ thấy nó quá nhỏ và không thân thiện với người dùng. Nhưng với máy in 3D, họ đã có thể thay đổi thiết kế nhanh chóng.


Dự án thiết kế gậy golf, được sắp xếp hợp lý với máy in 3D của Dunwood, thúc đẩy sinh viên nghiên cứu, đổi mới và hoàn thiện các khái niệm trong các thông số nghiêm ngặt của Hiệp hội Golf Hoa Kỳ.
Nếu không có máy in 3D, bài học sẽ phải được thực hiện bằng các mô hình gỗ cắt bằng tay, ông Wong nói. In 3D giúp tăng tốc bài học, tập trung sinh viên vào thiết kế và kỹ thuật, thay vì thủ công cá nhân. Và sinh viên có thể sử dụng các hình học và đường cong phức tạp hơn bởi vì chúng không bị giới hạn trong những gì họ có thể làm với các phương pháp trừ và dụng cụ cầm tay.
Tinh chỉnh các khái niệm và định hình tương lai
In 3D cho phép sinh viên điều chỉnh các ý tưởng của họ ở mỗi bước phát triển sản phẩm. Điều này đẩy nhanh quá trình và dạy cho sinh viên cách thành công với công nghệ liên tục tiến bộ về tốc độ, độ chính xác và độ tin cậy. Trường đại học như Dunwoody tìm kiếm các máy in dễ sử dụng và cho kết quả chuyên nghiệp. Tốc độ, độ tin cậy và kinh tế là những yếu tố quan trọng khác vì máy in phục vụ nhiều sinh viên hàng ngày. Để đáp ứng những yêu cầu này và nhu cầu ngày càng tăng, Dunwoody đã mua Máy in 3D là một lợi ích lớn. Phần mềm trực quan để làm việc và bản xem trước 3D đồ họa của GrabCAD Print giúp học sinh chẩn đoán các khu vực có vấn đề như tường mỏng và sửa các vấn đề về đường chạy dao trước khi in.

Leave A Comment