Sử dụng SolidWorks để sản xuất nhanh hơn và giảm thời gian thiết kế

Essae-Teraoka là những người tiên phong trong việc chế tạo các hệ thống cân điện tử, hệ thống dịch vụ POS và KIOSKS ở Ấn Độ. Có trụ sở tại Bengaluru, Ấn Độ, Essae Group bắt đầu hoạt động vào năm 1965 và tham gia vào một liên doanh Ấn- Nhật với Teraoka Seiko Co. Ltd., Nhật Bản, năm 1986. Với doanh thu hơn 17 triệu đô la, công ty có các đơn vị sản xuất tại Bengaluru và Goa và một lực lượng lao động là hơn 700. Vấn đề kinh doanh lớn nhất mà công ty đang phải đối mặt là thời gian quá trình thiết kế và truyền thông thiết kế trong nhà nghèo nàn. Công ty cũng đã có để loại bỏ phương pháp thiết kế thử nghiệm và lỗi để tối ưu hóa sản xuất. Nhu cầu thực hiện một giải pháp CAD hiệu quả trở nên quan trọng.

Theo Srinivasu, trình quản lý R & D, phần mềm SOLIDWORKS là lựa chọn đầu tiên vì dễ sử dụng cung cấp cho các nhà thiết kế. Ưu điểm bổ sung của SOLIDWORKS là xác nhận thiết kế tích hợp và các công cụ truyền thông eDrawings, tất cả đều có giá cả phải chăng. Với việc mua lại SOLIDWORKS Premuim, công ty đã có thể giải quyết nhiều vấn đề quan trọng. Từ thiết kế ý tưởng đến thử nghiệm nguyên mẫu, và từ sản xuất đến tiếp thị, công ty đã đạt được tiến bộ lớn và tiến tới một thiết kế đơn giản và hiệu quả hơn quá trình. Ông Srinivasu báo cáo: sử dụng SolidWorks, thường xuyên thay đổi thiết kế được thúc đẩy bởi những ý tưởng sáng tạo với tốc độ nhanh hơn trong nhóm R & D, trước trận chung kết ra mắt sản phẩm và do đó giảm chi phí phát triển sản phẩm mới bằng 40%.

Chu trình thiết kế đơn giản hóa

Với SOLIDWORKS Premium dễ sử dụng, công ty đã giảm được tổng thể thời gian thiết kế 50%. Phần mềm SOLIDWORKS cũng giúp việc thiết kế lại dễ dàng hơn trước. Các ứng dụng kim loại của SOLIDWORKS là chính xác và giúp Essae-Teraoka giảm tấm kim loại phế liệu, do đó làm giảm chi phí sản xuất của công ty. Thư viện thiết kế và các công cụ tạo BOM đã thiết kế thiết bị dễ dàng và giảm đáng kể thời gian thiết kế. Vì thời gian tỷ lệ thuận với chi phí, SOLIDWORKS đã giúp công ty tối ưu hóa ngân sách của họ. Các công cụ dễ sử dụng đã giúp cắt giảm cả thời gian sản xuất và chi phí sản xuất.

Mô phỏng giúp giảm làm lại thiết kế

Sau khi hoàn thành thiết kế và trước khi chuyển sang sản xuất, sản phẩm phải được xem xét trong một kịch bản thực tế. Phần mềm SOLIDWORKS Simulation đã giúp Essae-Teraoka kiểm tra hầu như các thiết bị, tốt như thử nghiệm trong thế giới thực, để ước tính các chức năng và bất kỳ thất bại có thể xảy ra. Phần mềm SOLIDWORKS xác nhận đã giảm chu kỳ thiết kế của họ bằng 40%. Các công cụ phát hiện nhiễu can thiệp của SOLIDWORKS và phần mềm mô phỏng đã tiết lộ rất nhiều rắc rối. Điều này cũng chuyển thành lãng phí tối thiểu vì ít lỗi hơn. Ngoài ra, các tập tin trực quan và eDrawings 3D trong SOLIDWORKS giúp dễ dàng hơn giao tiếp thiết kế trong nhà.

Thiết kế nhanh hơn để sản xuất nhanh hơn

Các giải pháp SOLIDWORKS dễ sử dụng rất tiện dụng khi thiết kế các phần quan trọng trong thiết bị cân và máy móc khác. Bây giờ công ty có thể sử dụng dữ liệu thiết kế trên doanh nghiệp theo những cách sáng tạo và tiết kiệm chi phí. Điều này đã giúp tăng tốc từ quy trình thiết kế thông thường bắt đầu với ý tưởng thiết kế để thiết kế và sau đó là nguyên mẫu thử nghiệm, để chuyển ngay vào thiết kế sản xuất và xác nhận thiết kế sau khi thiết kế ý tưởng. Giảm đáng kể chu trình thiết kế tổng thể và cải thiện sản xuất, trong khi giảm thiểu sai sót. Việc loại bỏ thiết kế lại đã cải thiện các ước tính của sản phẩm sản xuất. Ngoài ra, tạo mẫu ảo giúp giảm chi phí nguyên vật liệu.

Leave A Comment