Quản lí decal bằng trạng thái hiển thị – Display States

SOLIDWORKS Decal Display State là tính năng mới được vào từ SOLIDWORKS 2017. Khi đặt decal, giờ đây có một phần bổ sung cho PropertyManager sẽ cho phép bạn chọn trạng thái hiển thị mà decal nên được áp dụng. Kết quả của sự bổ sung này là kiểm soát tốt hơn các đề can […]

MORE
Tăng hiệu suất hệ thống bằng cách sử dụng Decals trong Solidworks

Nếu bạn đang thiết kế thứ gì đó trong SOLIDWORKS có các thành phần chuyển động, nguồn điện hoặc nhiệt hoặc bất kỳ loại nguy hiểm nào khác, bạn nên áp dụng nhãn cảnh báo cho thiết kế của mình để cảnh báo người dùng về những nguy hiểm mà họ có thể phải đối […]

MORE