Công cụ Pack and Go trong Solidworks

Đối với những người chưa từng nghe nói về Pack and Go, hôm nay bạn sẽ biết về nó. Đối với những bạn sử dụng nó thường xuyên, bài đăng này có thể hiển thị thêm một vài thủ thuật mà bạn có thể thấy hữu ích. Vì SOLIDWORKS sử dụng tham chiếu các Files […]

MORE
Đơn giản hóa chi tiết và bản vẽ lắp để tăng hiệu suất làm việc của Solidworks

Có một số phương pháp để cải thiện hiệu suất của một bản vẽ lắp Solidworks, ví dụ như sử dụng Defeature, Envelope, Large Design Review. Đối với các thành phần có hình dạng phức tạp, công cụ đơn giản hóa Solidworks có thể giúp giảm độ phức tạp của mô hình, giảm thời gian […]

MORE