Công cụ Pack and Go trong Solidworks

Đối với những người chưa từng nghe nói về Pack and Go, hôm nay bạn sẽ biết về nó. Đối với những bạn sử dụng nó thường xuyên, bài đăng này có thể hiển thị thêm một vài thủ thuật mà bạn có thể thấy hữu ích. Vì SOLIDWORKS sử dụng tham chiếu các Files để lưu trữ thông tin mô hình, bạn phải gửi tất cả các phần tham chiếu, lắp ráp và các files  vẽ cho người dùng khác để mở chúng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu các Files tham chiếu của bạn nằm rải rác trên các thư mục?

Pack and Go, công cụ tuyệt vời này tự động tìm tất cả các tài liệu được tham chiếu và lưu chúng vào một thư mục hoặc một files nén. Do đó nó sẽ hữu ích cho các tệp tham chiếu đến các tệp khác. Dưới đây là 3 phương pháp để kích hoạt công cụ:

 1. Mở Files cấp cao hơn trong SOLIDWORKS và chọn File > Pack and Go.   
 2. Trong Windows Explorer (hoặc Task Pane Explorer), bấm chuột phải vào Files, chọn SOLIDWORKS > Pack and Go     
 3. Trong SolidWorks Explorer, chọn Files và nhấp vào biểu tượng Pack and Go ( hai biểu tượng lắp ráp)
                           SOLIDWORKS Pack & Go

Tùy chọn cơ bản của Pack and Go     

 1. Chọn ” Include drawings ” cũng sẽ lấy tất cả các files vẽ được liên kết với bản vẽ lắp và chi tiết
 2. Chọn ” Include simulation results ” và / hoặc ” Include decals, appearances and scenes “sẽ chọn tất cả các kết quả mô phỏng hoặc hình ảnh decals, biên dạng,ngoại cảnh nếu được yêu cầu
 3. Tất cả tài liệu được tham chiếu được liệt kê trong Nested View (tương tự như cây thiết kế),bạn có tùy chọn để thay đổi thành Flat View     
 4. Các hộp kiểm bên cạnh các files có thể được bỏ chọn để loại trừ các files cụ thể
 5. Tùy chọn Save to folder hoặc Save to Zip file để lưu tất cả các files vào một thư mục hay tự động nén thành file Zip
 6. Thêm prefix (tiền tố) hoặc suffix (hậu tố) để lưu các files (được hiển thị trong cột “Lưu vào tên”)
 7. Tùy chọn “Flatten to single folder” sẽ di chuyển tất cả các tập tin trong thư mục chính mà bạn đang lưu vào. Bỏ chọn tùy chọn này sẽ tạo lại cấu trúc thư mục hiện tại của bạn trong thư mục mới.

Tùy chọn nâng cao:    

Nút “Select/Replace” cung cấp quyền kiểm soát những gì cần lưu và cách lưu. Bạn có tùy chọn Check(chọn), Uncheck( bỏ chọn) or Replace Text With(thay thế văn bản bằng). Dưới đây là một số ví dụ về những gì bạn có thể làm với Search Criteria

 1. Name” – xóa các tên files cụ thể khỏi việc sử dụng “Uncheck” (nghĩa là xóa tất cả các phần “hình cầu” trong ví dụ của tôi)
 2. In Forder” – nếu các files chi tiết tiêu chuẩn của bạn được lưu trữ trong thư mục “SolidWorks Data”, hãy tìm kiếm và bỏ chọn này để bạn không cần phải gửi các tệp này mỗi lần
 3. Save to Name” – sử dụng “ Replace Text With” để sửa đổi tên chi tiết trong tất cả các files
 4. Save to Folder” – sử dụng “ Replace Text With ” để sửa đổi tên thư mục mà nó sẽ được lưu vào
 5. Type” – bỏ chọn tất cả các files lắp ráp và bản vẽ để chỉ lưu các files chi tiết Part
 6. Date Modified” – chỉ bao gồm các mục được sửa đổi vào một ngày cụ thể để tránh di chuyển các files lớn
                                 Select,Replace in Pack & Go

Leave A Comment