Chi tiết các bước để tạo file mẫu Part Template

Tạo File Part Template là một cách nhanh chóng và dễ dàng để thiết lập mô hình theo đơn vị đo lường mong muốn, có chất lượng hình ảnh thích hợp và bật hoặc tắt các cài đặt cụ thể khác. Dưới đây là quá trình từng bước làm thế nào để tạo ra một File Part Template đơn giản phù hợp với nhu cầu của công ty bạn. Quá trình này sẽ  tạo ra một file mẫu trong môi trường Part, Assembly, Routing, Weldment và Drawing.

1. Bắt đầu bằng cách nhấp vào “File” và sau đó chọn “New“.

2. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện, từ các File mẫu  mặc định, chúng ta sẽ chọn “Part” và nhấn “Ok”.

3. Với khung trống mở, chúng ta sẽ bắt đầu sửa đổi nó. Ở trên cùng, chọn lệnh “Options” có biểu tượng bánh răng.

SOLIDWORKS Options

4. Ở phía trên cùng của cửa sổ mới này, chúng ta sẽ chọn “Document Properties”. Đây là nơi chúng ta sẽ thực hiện tất cả các thay đổi.

5. Trong menu bên trái, nhấp vào ” Drafting Standard ” trong phần sổ xuống hãy chọn tiêu chuẩn  mà công ty bạn sử dụng. Trong ví dụ này tôi sẽ chọn “ISO”.

6. Mỗi tiêu chuẩn soạn thảo có cài đặt cụ thể của riêng nó được đặt tự động. Chú ý trong menu bên trái, khi chọn “Annotations, Dimensions, Tables”(ghi chú, kích thước, bảng)  và “DimXpert”, chúng được đặt thành tiêu chuẩn soạn thảo bạn đã chọn trước đó. Các cài đặt này có thể được sửa đổi, sau khi được sửa đổi, file sẽ có ‘sửa đổi’ trong tiêu đề.

7. Chúng ta sẽ chuyển sang khu vực phổ biến nhất, đó là ” Units “( Đơn vị). Các đơn vị có thể được điều chỉnh để hiển thị những gì bạn đang mô hình hóa. Solidworks có các tiêu chuẩn nhanh chóng có thể được chọn. Trong ví dụ này, tôi sẽ chọn “MMGS” (milimet, gam, giây), nhưng sau đó tôi sẽ chọn ” Custom ” để tùy chỉnh các tùy chọn.

8. Tiếp theo chúng ta có thể tùy chỉnh Mass ( khối lượng) bằng cách chọn “gram” từ hộp thoại sổ xuống.

9. Khu vực  cần cài đặt tiếp nữa là “Image Quality” trong menu bên trái. Chúng tôi sẽ điều chỉnh thanh trượt trên cùng “Shaded and draft quality HLR/HLV resolution”. Điều chỉnh thanh trượt sang trái và phải và bạn có thể thấy vòng tròn mẫu được định hình thành hình lục giác hoặc thành vòng tròn chất lượng cao. Đối với các chi tiết điển hình không cần nhiều đến chất lượng hình ảnh, tôi khuyên bạn nên để trống khoảng 1/3 đường từ bên trái. Điều này vẫn sẽ có một hình ảnh phù hợp và không làm chậm hiệu suất làm việc của phần mềm. Để tìm hiểu thêm về chất lượng hình ảnh, vui lòng tham khảo bài viết về Chất lượng hình ảnh SOLIDWORKS của chúng tôi.

Độ phân giải thấp
Độ phân giải cao

10. Tiếp theo, chúng ta có thể thực hiện tất cả các thay đổi đối với “Document Properties” mà chúng ta muốn, Sau đó, tôi sẽ nhấp vào “OK” ở phía dưới.

11. Nhấp vào “File” ở trên cùng và sau đó chọn “Save As“. Trong hộp thoại sổ xuống “Save as type”, chúng ta sẽ chọn “Part Templates (* .prtdot)

Lưu files Part Template.prtdot)

12. Thay đổi “File Name” thành tên bạn muốn gọi.

13. Cuối cùng, nhấp vào “Save” ở dưới cùng và bạn đã hoàn tất.

Leave A Comment