Chỉnh sửa , định hướng Bounding Box trong Solidworks

Bounding Box (hộp giới hạn) xác định hộp / khu vực nhỏ nhất mà hình học của bạn có thể vừa với bên trong. Điều này rất hữu ích cho việc tính toán, xác định phôi gia công, hoặc phục vụ quá trình in 3D.

Hộp Bounding được tạo ra theo hướng của hộp nhỏ nhất có thể. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần phải có định hướng Bounding Box theo một hướng cụ thể, để chi tiết nằm thẳng đứng trong hộp.

Bounding Box trong Solidworks

Bạn có thể nhấp chuột phải vào thư mục Cut-List của chi tiết và chọn ‘Edit Bounding Box’. Điều này cho phép bạn chọn mặt hoặc mặt phẳng để định hướng hộp.

Chỉnh sửa Bounding Box
Bề mặt tham chiếu của Bounding Box

Tiếp theo bạn sẽ điều chỉnh Hộp giới hạn theo hướng mới và phần mềm sẽ tự động  cập nhật các giá trị Chiều dài / Chiều rộng / Chiều cao của hộp trong Cutlist properties.

Bounding Box được đặt đúng hướng

Leave A Comment