Chuyển đổi Normal Cut trong Solidworks 2018

Khi tạo các điểm cắt trên các mô hình kim loại tấm, nên chọn tùy chọn Normal Cut trong các thuộc tính cắt. Điều gì nếu một vết cắt được thực hiện trên một tấm kim loại và nó không bình thường? Thậm chí nó có thể được thực hiện bởi tính năng Cut-loft. Trong SOLIDWORKS 2018 , một tính năng mới đã được thêm vào thanh công cụ kim loại tấm để chuyển đổi các vết cắt nghiêng trên kim loại tấm thành các vết cắt thẳng. Tạo Normal Cut Ví dụ sau đây, một phần kim loại tấm được hiển thị với một lỗ ở giữa. Các lỗ được cắt bằng cách sử dụng Cut-loft. Do đó, các cạnh của lỗ không bình thường đối với mặt của tấm kim loại.
kim loại tấm với vết cắt lỗ không bình thường
Bây giờ nếu chúng ta sử dụng tính năng Normal Cut trong thanh công cụ kim loại tấm hoặc bên dưới  Insert > Sheet Metal > Normal Cut; chúng ta có thể làm cho các lỗ bên thẳng với tấm kim loại. Đây là cách thực hiện:
  1. Nhấp vào Normal Cut
  2. Trong PropertyManager, bên dưới Faces For Normal Cut, chọn Auto Propagation
  3. Trong vùng đồ họa, chọn bề mặt cắt (Phần mềm chọn tất cả các mặt cắt)
  4. Trong PropertyManager, bên dưới Normal Cut Parameters, chọn Extent. Với Extent, số lượng hình học tối đa được cắt dựa trên phác thảo ở mặt trên và mặt dưới
  5. Nhấp Ok  để kết thúc lệnh. Khi đó các mặt của vết cắt là bình thường, không bị nghiêng đối với mặt trên và mặt dưới của chi tiết.
Normal Cut làm thẳng các thành của lỗ
 

Leave A Comment