Sửa chữa lại Solidworks bằng trình quản lí cài đặt

Nếu bạn gặp sự cố với phần mềm Solidworks đã cài đặt (ví dụ: Solidworks Premium, Simulation, PDM, Kiểm tra, Điện, v.v.),   bạn đã thử nhiều cách khác nhau  nhưng vẫn không xử lí được sự cố. Bạn có thể sử dụng công cụ sửa chữa  trong Installation Manager để sửa chữa cài đặt Solidworks.

Sửa chữa cài đặt

Dưới đây là các bước để sửa chữa SOLIDWORKS:

Bước 1.  Hãy chắc chắn rằng bạn có các files cài đặt Solidworks.

Bước 2.  Nếu sử dụng Windows 10, hãy chuyển đến  Settings và sau đó chọn  Apps & Features.  Nếu sử dụng Windows 7, hãy truy cập Control Panel  và khởi chạy Programs and Features.

Bước 3.  Từ danh sách các chương trình đã cài đặt, tìm cài đặt SOLIDWORKS, chọn nó và nhấp vào Modify. (Nếu sử dụng Windows 7, hãy chọn cài đặt SOLIDWORKS và nhấp vào Change)

Chạy chương trình sửa chữa trong Windown

Bước 4.   Chọn “ Repair the individual installation” và bấm Next.


Repair the individual installation

Bước 5.  Chọn phần Solidworks mà bạn muốn sửa chữa và nhấp vào Repair.

lựa chọn tính  năng cần sửa chữa

Quá trình sửa chữa có thể mất khá nhiều thời gian để hoàn thành trong một số tình huống. Khi nó được thực hiện, một màn hình xác nhận sẽ hiển thị.

Quá trình sửa lỗi đã hoàn tất

Leave A Comment