Hiển thị hình dạng chi tiết bị biến dạng bằng Alternative Position View trong Solidworks Drawing

Trong môi trường thiết kế chi tiết hoặc lắp ráp, chúng ta có thể hiển thị hình dạng biến dạng của mô hình, từ kết quả phân tích Mô phỏng của SOLIDWORKS , bên cạnh mô hình ban đầu trước khi được đặt các điều kiện tải trọng, một ví dụ được hiển thị trong hình bên dưới. Tuy nhiên, nếu bạn cần hiển thị hình dạng bị biến dạng trong bản vẽ để thêm kích thước đo biến dạng tối đa thì dường như không thể?   

Trong bài viết này, hướng dẫn cách sử dụng Alternative Position View để hiển thị cả hình dạng không tải và biến dạng của mô hình mô phỏng trong bản vẽ.   

 

Chi tiết bị biến dạng

Lưu một hình dạng biến dạng

Hình dạng biến dạng của một mô hình có thể được lưu dưới dạng files chi tiết khác hoặc cấu hình trong cùng một files chi tiết. Hình dạng biến dạng được lưu có thể là
một solid body, tessellated, surface hoặc mesh. Để lưu hình dạng bị biến dạng, bạn cần nhấp chuột phải vào kết quả và chọn “Create Body from Deformed Shape…”. Sau đó, bất kỳ định dạng trên có thể được lưu khi cần thiết. Đối với mục đích bài viết này, tôi đã tạo ra hai cấu hình cho chi tiết và mô hình tessellated của hình dạng bị biến dạng .

 

Tạo các cấu hình biến dạng của chi tiết

Tạo cấu hình cho Drawing View

Vì Alternative Position View chỉ thực hiện được trong các bản vẽ lắp ráp, tôi cần
chèn mô hình chi tiết vào một cụm lắp ráp. Sau đó, tôi cần tạo một cấu hình
trong files lắp ráp cho mỗi hình dạng bị biến dạng, giống như các cấu hình trong
môi trường Part. Sau đó, trong Files lắp ráp, tại mỗi cấu hình tương ứng từ chi
tiết nên được chọn để hiển thị.    

Trong hình ảnh sau đây, ba cấu hình của một chi tiết được hiển thị trong một file lắp ráp trong đó các hình dạng mặc định và biến dạng được gán từ các cấu hình chi tiết.    

 

Các cấu hình chi tiết được gán cho cấu hình trong môi trường lắp ráp

Sau đó, mô hình lắp ráp này cần phải được chèn vào một bản vẽ.   

Áp dụng Alternative Position View   

Tiếp theo, lệnh Alternative Position View có thể được sử dụng để hiển thị cấu hình hiện có của một hình chiếu.   

 

Alternate Position View được thực hện để hiển thị các cấu hình lắp ráp hiện có

Trong hình ảnh sau đây, góc lệch và cũng là độ lệch tối đa của dầm được thể hiện trong hình chiếu.

 

Hình biến dạng được hiển thị trong Alternative Position View

Thay đổi kiểu hiển thị của Alternative Position

Các khả năng kiểu hiển thị của Alternative Position View cũng có thể được áp dụng ở đây. Để thay đổi kiểu hiển thị của Alternative Position View, phải tìm và mở rộng chế độ hiển thị bản vẽ dưới cây tính năng. Sau đó, trong khi chọn Alternative Position, kiểu hiển thị được yêu cầu có thể được chỉ định cho hình dạng bị biến dạng. Trong hình ảnh sau, Alternative Position View được hiển thị ở chế độ shaded.

 

Thay đổi hiển thị của hình chiếu

Leave A Comment