Phương pháp chiếu và cách hiển thị các hình chiếu trong môi trường part, assembly

Hiển thị nhiều khung nhìn SOLIDWORKS trong môi trường Part và Assembly rất hữu ích cho mô hình chi tiết phức tạp và cũng như vẽ các bản Sketch 3D. Để kiểm tra xem một lệnh Sweep hoặc Loft đã hoạt động như thế nào, hiển thị bốn hình chiếu khác nhau của chi tiết trong khu vực đồ họa cùng một lúc. Hình ảnh sau đây cho thấy nhiều khung nhìn của SOLIDWORKS xuất hiện màn hình hiển thị.

Chế độ xem nhiều khung hình

Bây giờ chúng ta có thể hiển thị các hình chiếu thẳng góc trong môi trường Part, phương pháp chiếu trở nên quan trọng giống như môi trường xuất bản vẽ. Do đó, chúng ta cần xem làm thế nào để chúng ta có thể cài đặt theo đúng phương pháp chiếu..

Cách xác định phương pháp chiếu

Hình ảnh sau đây cho thấy nơi có thể tìm thấy cài đặt loại hình chiếu. Dưới Tools > Options > System Options > Display, có một trình đơn thả xuống cho phép bạn chọn sử dụng phương pháp chiếu thứ nhất hay thứ ba. Thiết lập kết quả này trong việc hiển thị các chế độ xem  hình chiếu  của bạn trong môi trường part hoặc assembly.

Cài đặt phương pháp chiếu

Leave A Comment