Liên kết khung tên bản vẽ với các giá trị thuộc tính của chi tiết

Như các bạn đã biết, các ghi chú trong bản vẽ có thể được kết nối với các thuộc tính file của bản vẽ  hoặc các thành phần. Sau khi chèn một ghi chú, hãy nhấp vào nút “Link to Property” trong Note PropertyManager như hiển thị bên dưới:

Link to Property

Menu thả xuống cho phép bạn chọn thuộc tính tùy chỉnh từ file được chỉ định. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ nhận thấy rằng ghi chú thêm giá trị tương ứng cho thuộc tính tùy chỉnh. Nếu bạn chỉnh sửa ghi chú và nhấp vào “Link to Property” , nó chỉ thêm một liên kết khác và không tự động xóa giá trị trước đó.

Bạn có thể xóa giá trị trước đó và thêm một liên kết khác, nhưng có một tùy chọn để chỉnh sửa phương trình.

Hộp thoại Link to Property

Các tùy chọn trong ghi chú bản vẽ được liên kết.

Nhấp chuột phải vào ghi chú và chọn “Edit Text in Window”. Điều này sẽ mở hộp thoại hiển thị phương trình của liên kết. 4 tùy chọn đã được cung cấp tương ứng với các phương trình sau:

$ PRP: Custom Property Name

$ PRPVIEW: Custom Property Name

$ PRPSHEET: Custom Property Name

$ PRPMODEL: Custom Property Name

$ PRP chỉ vào bản vẽ. $ PRPVIEW chỉ ra mô hình tổng thể cho chế độ xem ghi chú được đính kèm. Nếu bạn không bấm đúp vào chế độ xem trước khi thêm ghi chú, bạn có thể bật và đính kèm một leader vào mô hình, sau đó ẩn leader đó. $ PRPSHEET trỏ đến mô hình tổng thể được tham chiếu trong chế độ xem mặc định được chỉ định trong thuộc tính trang. Theo mặc định, nó được đặt làm hình chiếu đầu tiên trên của sheet.  $ PRPMODEL trỏ đến một thành phần của bản vẽ lắp ráp. Bạn sẽ cần phải có một leader gắn liền với chi tiết thành phần (và có thể bị ẩn).

Chỉnh sửa văn bản

Leave A Comment