Lưu files Assembly thành một files Part

Đó là một cách rất phổ biến để xuất bản vẽ lắp Solidworks sang một định dạng tập tin trung gian cho các ứng dụng CAD khác mở nó. Lưu bản vẽ lắp ráp thành một chi tiết part không được sử dụng rộng rãi, nhưng nó sẽ rất hữu ích trong trường hợp kích thước files cần giảm xuống  thành một tập tin duy nhất. Khi đó việc gửi bản vẽ cho đối tác sẽ không cần phải gửi tất cả các files chi tiết thành phần của bản vẽ lắp đó.       

Để lưu files assembly thành files part, chúng ta sử dụng lệnh File > Save As.    

                                                           Lưu files lắp ráp thành files part

Files .sldprt được chọn, ba tùy chọn xuất hiện trong hộp thoại Save As:   

  1. Exterior faces( bề mặt bên ngoài) – chi tiết được lưu bao gồm các bề mặt bên ngoài, tất cả các vật thể đều là các bề mặt. (Các lý do để lưu bản vẽ lắp ráp thành một chi tiết part với bề mặt bên ngoài là ngăn chặn sự thay đổi, can thiệp vào thiết kế của mô hình và làm giảm kích thước files của mô hình.    
  2. Exterior components( thành phần bên ngoài)– chi tiết lưu chỉ bao gồm các thành phần hiển thị.    
  3. All components– Lưu tất cả các thành phần bao gồm nhiều nội dung, ngoại trừ các thành phần được ẩn hoặc bị chặn trong assembly.    

Tương tự như xuất bản vẽ lắp ráp sang một định dạng tập tin trung gian, một chi tiết được lưu từ một bản vẽ lắp ráp thành một  hình học đơn giản sẽ không có lịch sử thiết kế, cũng như không còn liên kết giữa các files với nhau. Các thay đổi khác được thực hiện đối với bản vẽ lắp ráp sẽ không truyền đến bản vẽ thành phần.    

Bio
Facebook
Twiter
Google +
Bio

 STDC – Trung tâm Solidworks Thành Đô là cơ sở duy nhất khu vực miền Bắc được chính hãng Solidworks ủy quyền đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế có giá trị toàn thế giới. Với đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm thực tế và giáo trình luôn được cập nhật liên tục, chúng tôi đã đào tạo cho rất nhiều đối tượng khách hàng là sinh viên, người đi làm hay các doanh nghiệp có liên quan đến thiết kế 3D cơ khí. Phần mềm SolidWorks được sử dụng bởi hơn 2 triệu kỹ sư và nhà thiết kế trên toàn thế giới. Là một Trung tâm đào tạo chính hãng,  chúng tôi cam kết và tập trung cung cấp đào tạo và hỗ trợ để giúp bạn nhận ra lợi ích cũng như có một tương lai vững chắc.

Facebook

    Trung tâm Solidworks Thành Đô 

Twiter

    @Solidworks ThanhDo center

Google +

    Trung tâm Đào tạo Solidworks Thành Đô

Leave A Comment