Bảng thuộc tính vật liệu chi tiết trong Solidworks Routing

BOM (Bill of Materials) Bảng thuộc tính vật liệu chi tiết trong Solidworks Routing bao gồm nhiều tùy chọn với mỗi tùy chọn sẽ tạo ra những bảng thống kê khác nhau. Show only routing Components in BOM( chỉ hiển thịc các thành phần routing): sẽ loại trừ các thành phần không phải là một […]

MORE
Cách thêm độ nghiêng (Slope) vào bảng kê chi tiết vật liệu trong môi trường Routing

Trong Solidworks Routing độ nghiêng của ống(Slope) có thể dễ dàng được thêm vào thông tin của BOM vật liệu và nó được hiển thị tại các đường có liên quan. Bước đầu tiên là xác định độ nghiêng ống. Điều này có thể được thực hiện bằng cách chọn Add Slope từ tab Piping, […]

MORE