Tạo kết cấu khung bằng cách sử dụng lệnh Grid System

Nếu bạn từng phải thiết kế đồ nội thất, kệ hoặc khung cho các biểu mẫu phức tạp hơn thì có một lệnh hình học tham chiếu sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức được gọi là Grid System.

Lệnh Grid System

Khi bạn khởi động lệnh Grid System, nó sẽ đưa bạn vào chế độ vẽ Sketch. Mặt phẳng vẽ được xếp vào mức 0. Tạo và ghi kích thước cho bản sketch của bạn.

Tạo Sketch

Khi bạn thoát khỏi bản vẽ sketch, feature manager sẽ nhắc bạn thêm số lượng mức mong muốn và khoảng cách giữa chúng.

Grid System Property Manager

Bây giờ bạn sẽ thấy các bản sketch có vị trí tương ứng với các mức và khoảng cách bạn đã đặt trước đó. Một phác thảo 3D được tạo ra để kết nối các điểm kết thúc hoặc các góc giữa tất cả các bản sketch.

Tạo 3D Sketch

Bạn cũng có thể sử dụng chiều dày để hiển thị các bề mặt giữa các Sketch.

Surface Bodies

Sử dụng hình học tham chiếu này, chúng ta có thể rút ngắn thời gian làm việc với những bản vẽ dạng khung, dầm bằng cách sử dụng các lệnh trong công cụ Weldment.

Weldment

Chúng ta cũng có thể tạo kết cấu khung cho các mẫu phức tạp hơn với các bản Sketch 3D.

Tạo các mẫu phức tạp

Lưu ý rằng tính năng Grid System  hoàn toàn có thể chỉnh sửa được từ số lượng và khoảng cách giữa các cấp của mô hình Sketch cho phép bạn thực hiện các thay đổi một cách dễ dàng.

Leave A Comment