Khóa kích thước của bảng BOM trong Solidworks

Các bảng BOM trong SOLIDWORKS đôi khi có thể tạo ra nhiều vấn đề cần giải quyết, khi bạn dành thời gian để thao tác hình dạng của bảng của bạn so với một bản vẽ mẫu đã cho. Sau khi tất cả các thao tác thông qua việc kéo các cột và hàng lên một độ cao hoàn hảo, bạn phát hiện ra bạn phải làm lại, cho bảng tiếp theo.

                                           Khóa chiều rộng cột trong bảng Solidworks

Định dạng nâng cao trong các bảng có thể hỗ trợ chúng ta ở một mức độ nào đó, vì khả năng Lock row heightsLock Column Width đã được giới thiệu trong các phiên bản trước đây.

Từ phiên bản SOLIDWORKS 2017 sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian khi chèn các bảng BOM với cài đặt Lock row heightsLock Column Width được lưu cùng với files bản vẽ mẫu!

Điều này chỉ khả dụng khi lưu mẫu dưới dạng files *.SLDBOMTBT, vì các tùy chọn mẫu khác không giữ lại cùng một dữ liệu khi được lưu.

                                              Bảng sau khi khóa kích thước
                                                Lưu mẫu bảng BOM

Thực hiện theo quy trình đơn giản này hãy bắt đầu với việc tạo mẫu bảng BOM:

  1. Để lưu tệp mẫu bảng, chọn Mũi tên đa hướng từ góc trên bên trái của bảng, nhấp chuột phải và chọn Save As.
  2. Bạn sẽ được nhắc nhập tên files mong muốn và lưu vị trí.
  3. Khi chèn vào bản vẽ mới, bạn có thể chọn mẫu nào được sử dụng để kiểm soát sự xuất hiện của bảng.

Leave A Comment