Lựa chọn Profile trong lệnh Sweep được cải tiến với face, edge và curves

Lệnh Sweeps của SOLIDWORKS đã được cải thiện qua nhiều năm. Không giống như Extrude, tính năng Sweep yêu cầu ít nhất hai bản Sketch được chọn, đó là tiết diện và đường dẫn. Trước đây, từ các yêu cầu của khách hàng, SOLIDWORKS đã thêm tùy chọn Circular Profile để thực hiện Sweep chỉ […]

MORE
BÀI TẬP THỰC HÀNH VẼ CÁC ĐỐI TƯỢNG 3D TRONG SOLIDWORKS

BÀI TẬP THỰC HÀNH VẼ CÁC ĐỐI TƯỢNG 3D TRONG SOLIDWORKS     Đây là tổng hợp các bài tập vẽ đối tượng 3D với Solidworks  được chọn lọc từ chương trình chính hãng. Các bạn có thể download về theo link dưới để luyện tập tại nhà. Nếu các bạn có thể vẽ thành thạo […]

MORE