Bảng thuộc tính vật liệu chi tiết trong Solidworks Routing

BOM (Bill of Materials) Bảng thuộc tính vật liệu chi tiết trong Solidworks Routing bao gồm nhiều tùy chọn với mỗi tùy chọn sẽ tạo ra những bảng thống kê khác nhau. BOM trong Solidworks Routing Show only routing Components in BOM( chỉ hiển thịc các thành phần routing): sẽ loại trừ các thành phần […]

MORE
Cách thêm độ nghiêng (Slope) vào bảng kê chi tiết vật liệu trong môi trường Routing

Trong Solidworks Routing độ nghiêng của ống(Slope) có thể dễ dàng được thêm vào thông tin của BOM vật liệu và nó được hiển thị tại các đường có liên quan. Bước đầu tiên là xác định độ nghiêng ống. Điều này có thể được thực hiện bằng cách chọn Add Slope từ tab Piping, […]

MORE
Phương pháp chiếu và cách hiển thị các hình chiếu trong môi trường part, assembly

Hiển thị nhiều khung nhìn SOLIDWORKS trong môi trường Part và Assembly rất hữu ích cho mô hình chi tiết phức tạp và cũng như vẽ các bản Sketch 3D. Để kiểm tra xem một lệnh Sweep hoặc Loft đã hoạt động như thế nào, hiển thị bốn hình chiếu khác nhau của chi tiết […]

MORE
Hiển thị hình dạng chi tiết bị biến dạng bằng Alternative Position View trong Solidworks Drawing

Trong môi trường thiết kế chi tiết hoặc lắp ráp, chúng ta có thể hiển thị hình dạng biến dạng của mô hình, từ kết quả phân tích Mô phỏng của SOLIDWORKS , bên cạnh mô hình ban đầu trước khi được đặt các điều kiện tải trọng, một ví dụ được hiển thị trong […]

MORE
Lưu files Assembly thành một files Part

Đó là một cách rất phổ biến để xuất bản vẽ lắp Solidworks sang một định dạng tập tin trung gian cho các ứng dụng CAD khác mở nó. Lưu bản vẽ lắp ráp thành một chi tiết part không được sử dụng rộng rãi, nhưng nó sẽ rất hữu ích trong trường hợp kích […]

MORE
Công cụ Pack and Go trong Solidworks

Đối với những người chưa từng nghe nói về Pack and Go, hôm nay bạn sẽ biết về nó. Đối với những bạn sử dụng nó thường xuyên, bài đăng này có thể hiển thị thêm một vài thủ thuật mà bạn có thể thấy hữu ích. Vì SOLIDWORKS sử dụng tham chiếu các Files […]

MORE